Berani Zlín, s. r. o.


49% podíl

21% podíl

10% podíl

10% podíl

10% podíl

Sídlo společnosti: Březnická 4068, 760 01 Zlín

Identifikační číslo (IČ): 25566016

Zapsáno: u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 34097.

Odkaz na hospodářské výsledky a ostatní dokumenty naleznete zde.

Rada jednatelů


Jednatel Robert Hamrla

Dozorčí rada


Člen DR Antonín Kafka Statutární město Zlín
Člen DR Tomáš Krajíček Statutární město Zlín

Prokura


Prokura

Zdeněk Sedlák
Prokura Jan Pravda

Výkonné orgány klubu


Asistentka vedení Lucie Vaculíková office@beranizlin.cz

Sportovní oddělení


Sportovní manažer a hlavní trenér Miloš Říha ml.
Sekretář a vedoucí mužstva Martin Kotásek

Ekonomické oddělení


Vedoucí ekonomického oddělení Gabriela Žabčíková
Hlavní pokladní Eva Dubová
Účetní Iva Slaměnová

Marketingové oddělení


Vedoucí marketingového oddělení Libor Kožík kozik@beranizlin.czMarketingový specialista (externí) Vojtěch Gargulák gargulak@beranizlin.cz

Obchodní oddělení


Vedoucí obchodního oddělení generální manažer klubu obchod@beranizlin.cz

Licence klubu


Licence klubu na profesionální soutěž je v majetku společnosti HC Berani Zlín, z. s. Možnost nakládání s licencí je umožněné pouze nejvyššímu orgánu zapsaného spolku Konferenci spolku, který o nakládání může rozhodnout hlasováním, kvalifikovanou většinou (více než 2/3) všech přítomných členů. Statutární město Zlín při tomto hlasování musí mít svého zástupce a Statutární město Zlín musí vydat souhlas s nakládáním s licencí.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY