Berani Zlín, s. r. o.


49% podíl

21% podíl

15% podíl

15% podíl

Sídlo společnosti: Březnická 4068, 760 01 Zlín

Identifikační číslo (IČ): 25566016

Zapsáno: u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 34097.

Odkaz na hospodářské výsledky a ostatní dokumenty naleznete zde.

Vedení klubu


Jednatel Jan Pravda pravda@beranizlin.cz

Dozorčí rada


Předseda DR MUDR. Pavel Konečný
Člen DR Ing. Petr Venený
Člen DR Mgr. Jiří Heš
Člen DR Ing. Ondřej Korecký
Člen DR Petr Procházka

Prokura


Prokura

Zdeněk Sedlák
Prokura Jáchym Janošek

Výkonné orgány klubu


Asistentka vedení Lucie Vaculíková office@beranizlin.cz

Sportovní oddělení


Sportovní manažer a hlavní trenér Miloš Říha ml.
Sekretář a vedoucí mužstva Radek Pšurný

Ekonomické oddělení


Vedoucí ekonomického oddělení Gabriela Žabčíková
Hlavní pokladní Eva Dubová

Marketingové oddělení


Vedoucí marketingového oddělení Libor Kožík kozik@beranizlin.cz
Tiskový mluvčí, Marketingový specialista - A-tým Vojtěch Gargulák gargulak@beranizlin.cz
Marketingový specialista - Mládež Adam Čuba cuba@beranizlin.cz

Obchodní oddělení


Vedoucí obchodního oddělení bude upřesněno
Obchodní manažer Antonín Chovanec chovanec@beranizlin.cz

Licence klubu


Licence klubu na profesionální soutěž je v majetku společnosti HC Berani Zlín, z. s. Možnost nakládání s licencí je umožněné pouze nejvyššímu orgánu zapsaného spolku Konferenci spolku, který o nakládání může rozhodnout hlasováním, kvalifikovanou většinou (více než 2/3) všech přítomných členů. Statutární město Zlín při tomto hlasování musí mít svého zástupce a Statutární město Zlín musí vydat souhlas s nakládáním s licencí.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY