Ceník pronájmu sportovních ploch

Ceník platný 1. 5. 2023 Délka pronájmu Cena
Celá ledová plocha (06:00 - 13:00) 1 hodina
1,5 hodiny
4 000 Kč
4 900 Kč
Celá ledová plocha (13:00 - 23:00) 1 hodina
1,5 hodiny
4 900 Kč
5 900 Kč
In-line plocha (mimo sezonu) 1 hodina 1 500 Kč
Školy + neziskové organizace 1 hodina 2 000 Kč

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

V ceně je zahrnuto

  • - Jedna šatna vč. sociálních zařízení
  • - Mokrá úprava ledu
  • - Osvětlení (v případě potřeby)
  • - Parkování zdarma přes ZSLČ

  • Zvláštní upozornění

  • 1. V případě, že se kterýkoliv subjekt nedostaví ve smluvený termín, uhradí pronájem ledové plochy v plné výši. Případné změny je nutné oznámit min. 48 hodin před smluveným termínem.
  • 2. Z důvodu časové návaznosti je nutné dodržovat stanovené časy – nepožadujte jejich prodlužování.
  • 3. Všichni zúčastnění provozují sportovní činnost na ZS na vlastní nebezpečí.
  • 4. Subjekt, který nebude mít uhrazenu platbu za pronájem, neobdrží klíče od šatny a nebude vpuštěn na plochu ZS.
  • 5. Za cenné odložené věci neručíme a každý je povinen řádně uzamknout šatnu!