Naše filozofie


Jsme hokejový klub, a proto chceme být sportovně úspěšní. Výchova mládeže má u Beranů bohatou tradici a současný trenérský tým se snaží pokračovat v kvalitní práci svých předchůdců. Zároveň si uvědomujeme i svou společenskou odpovědnost, neboť hráči tráví v prostředí klubu spoustu času.


Vizí našeho klubu tedy jsou:

  • Vychovávat hokejisty pro A-tým Zlína, případně pro reprezentaci nebo NHL.
  • Formovat mladé pro jejich budoucí uplatnění v životě.
  • Samostatný, schopný a sebevědomý odchovanec s vazbou na region.
  • Nabízet hráčům další sportovní alternativy (uplatnění v regionu, univerzitní hokej, trenérské vzdělání atp.).

Ve své činnosti se trenéři, realizační týmy a vedení mládeže řídí klubovým etickým kodexem (ZDE).Více o našem přístupu k hokejové výchověVšestranný sportovní a pohybový rozvoj


Jsme přesvědčení, že kvalitně rozvinuté pohybové vzorce jsou nezbytným předpokladem pro úspěšného hokejistu. Podporujeme proto děti v pohybu, v aktivním životním stylu a snažíme se je vést k radosti ze sportu. Jednostranná zátěž podle nás není správnou cestou, zejména u mladších dětí. Naopak sázíme na pestrost a přirozený rozvoj pohybových schopností.


Tento přístup se snažíme aplikovat při naší tréninkové činnosti. Zejména mladší děti se však snažíme vést k všestrannému rozvoji i pomocí dalších aktivit, z nichž některé jsou otevřené také pro veřejnost. Pořádáme příměstské pohybové tábory, jsme zapojení do zlínského projektu Sportování v mateřských školách a spolupracujeme s 1. ZŠ Emila Zátopka. Dětem nebráníme, aby se kromě hokeje věnovaly i jiným sportům – naopak jsme rádi, když se tak děje.


Odbornost a společný jazyk trenérů


Náš trenérský tým je mixem odbornosti, vzdělání a zkušeností. Máme ve svých řadách bývalé hokejisty, úspěšné odchovance i zkušené trenéry s rozsáhlými sportovními vědomostmi. Těžíme ze spolupráce a vzájemné inspirace, zároveň sledujeme hokejové trendy u nás i ve světě. Každý den se totiž můžeme naučit něco nového.


Velký důraz klademe na jednotnou metodiku trenérského týmu a „společný jazyk“ směrem k mladým hokejistům. Trenéři se pravidelně scházejí, debatují nad tréninkovou činností a sami si na ledě zkoušejí některé dovednosti, které chtějí předat svým svěřencům. Vedle toho věnují čas dalšímu vzdělávání v rámci hokejového svazu i mimo něj.


Výchova a formování mládeže


V rámci naší činnosti se snažíme vést mladé hokejisty k samostatnosti, ke schopnosti se rozhodovat a přebírat zodpovědnost za sebe i za druhé. To se jim bude hodit nejen ve sportu, ale také v životě. Přímo v hokeji se tento přístup projevuje například tak, že učíme hráče ne jednomu, ale více způsobům řešení herních situací. Aby na ledě dokázali přemýšlet, být kreativní a dobře reagovat na dění na ledě.


V obecnější rovině je naším záměrem formovat své svěřence tak, aby z mládeže jednou vyšli jako slušní, vyspělí, samostatní lidé, kteří na sobě umí sobě pracovat. Aby i přes mladý věk měli jasno, co chtějí nebo kam směřují, a dovedli tomu uzpůsobit například posilování, stravu nebo jiné návyky. Mimo to se snažíme v hráčích pěstovat vztah k regionu.


Hokejová komunita a kultura klubu


Ať už jsou naši hráči malí nebo na prahu dospělosti, na dresu mají znak zlínského Berana. To nás všechny spojuje. Snažíme se z klubu utvářet hokejovou komunitu, se kterou se mohou sportovci, trenéři i jejich okolí identifikovat. Hráči různého věku se mezi sebou často znají, čas od času starší kluci pomáhají na akcích či turnajích pro mladší nebo účastní tréninků dětí.


Důležité jsou pro nás provázanost a přirozená návaznost jednotlivých kategorií (na úrovni hráčské i trenérské), které sportovci zajišťují plynulý hokejový rozvoj. Mládežnické týmy nejsou izolované jednotky, ale každý z nich je dílkem v ucelené mozaice našeho klubu.


Doplňkové sportovní vzdělávání


Jedním z cílů Beranů je aktivně nabízet mladým hráčům široké hokejové uplatnění. Poskytovat zájemcům také doplňkové znalosti nebo vzdělání, aby měli rozsáhlejší sportovní průpravu do života. Výhodné je to pro hráče, ale i pro náš klub samotný, neboť si tak můžeme vychovat vedle hokejistů v A-týmu třeba vlastní kouče.


Ne každý to dotáhne až mezi dospěláky-profesionály, hokejové prostředí však poskytuje široké možnosti. Odchovanci klubu mohou působit v nižších soutěžích v regionu, variantou jsou ale také třeba univerzitní hokej, práce rozhodčího nebo trenérství.