pondělí 05. února 2024 | Redakce - marketing

TZ: Hokejový klub Berani Zlín odsuzuje násilí a apeluje na spolupráci

V sobotu, dne 3.2.2024 byl ve večerních hodinách po svém návratu z utkání našeho A mužstva v Kolíně na vlakovém nádraží Zlín – střed fyzicky napaden fanoušek našeho klubu skupinou 6 osob, které se svými vyjádřeními hlásily k radikální větvi hokejových fanoušků. Ze způsobu útoku navíc vyplynulo, že se náš věrný fanoušek stal terčem proto, že se aktivně zúčastnil podpory našeho týmu v Kolíně.

Hokejový klub Berani Zlín jednoznačně a důrazně takové agresivní a nenávistné jednání odsuzuje.

V posledních měsících bohužel došlo k řadě problematických situací, jako např. k: násilnému vniknutí do hráčské kabiny, pokusu o násilné vniknutí do kanceláře vedení, propíchnutí pneumatiky u osobního vozu, násilnému chování mezi fanoušky a zastrašování těch, kteří bránili dobré jméno klubu atd. Na sociálních sítích se začaly organizovaně šířit lživé a agresivní projevy. Závažnost a zejména závadnost takových projevů je po sobotní události již naprosto neakceptovatelná a vzhledem k tomu, že dále eskaluje, jsme nuceni veškeré události již řešit ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a předat podněty k prošetření Policii České republiky (PČR). Naším zájmem je také v této věci v prvé řadě chránit bezpečnost a zdraví našich fanoušků. Současně budeme aktivně hájit dobré jméno klubu a jeho členů před lží, agresivitou, nenávistí a zastrašováním.

Aktuálně jsou již výše uvedené případy vyšetřovány PČR a klub se nebude k probíhajícímu vyšetřování více vyjadřovat. Na základě konzultace s PČR také budeme přistupovat nekompromisně ve všech případných dalších neakceptovatelných projevech a jednáních.

Poslední dobou se bohužel taktéž sociální sítě staly platformou pro hanobení dobrého jména našeho klubu, šíření lží, agrese, nenávisti, manipulace a anonymního zastrašování. Tyto projevy budou monitorovány a autoři předáni k další zodpovědnosti. Bohužel na základě jednáni s PČR jsme se rozhodli neeskalovat situaci a až do odvolaní omezit možnost vkládat komentáře na profilech našeho klubu na sociálních sítích.

V dnešní složité době chceme hájit sportovní hodnoty, vrátit kulturu, věcný a racionální dialog napříč úseky v našem klubu a zajistit tak prostředí, ve kterém se bude každý sportovní nadšenec cítit bezpečně a dobře.

Děkujeme všem slušným sportovním fandům, bezpečnostním složkám a široké veřejnosti za spolupráci a fandění při sportovních zápasech. Sportovní výsledky nás netěší, ale nesmí být záminkou pro nenávist, agresivitu, zastrašování nebo dokonce fyzické útoky.

Těšíme se na vás při společném tažení ve zbývající fázi sezóny.

#BERANIJSMEMY