středa 30. listopadu 2022 | Magistrát města Zlína (TZ - Tomáš Melzer)

TZ: Změny ve vedení zlínského hokeje

K zásadním změnám dojde na přelomu roku v hokejovém klubu Berani Zlín. Změny, které iniciovalo město Zlín a souhlasili s nimi i další spolumajitelé klubu, se budou týkat provozování zimních stadionů i personálního obsazení.

Na začátku roku 2023 se přesune správa Zimního stadionu Luďka Čajky i přilehlé PSG arény pod městskou společnost Steza. Důvodem je ekonomická optimalizace provozu, aby nedošlo k uzavření žádného ze stadionů z důvodu vysokých cen energií. „Zástupci hokejového spolku nás upozornili, že nebudou schopni v příštím roce dále udržet v provozu oba zimní stadiony, v horším případě ani jeden z nich. Urychlili jsme tedy náš dlouhodobý záměr na převzetí a optimalizaci správy sportovišť, protože si nedokážeme představit, že by děti, mládež, profesionální, hendikepovaní či hobby sportovci neměli kde dále provozovat své aktivity,“ upřesnil primátor Jiří Korec.

Změní se i struktura vedení klubu, po němž volalo město Zlín již před aktuální sezonou. Sníží se počet osob ve vedení, zvětší se provázání A týmu s mládeží a nastaví se jasné zodpovědnosti jednotlivých členů vedení. Společnost Berani Zlín s.r.o., pod kterou spadá A tým, bude mít jednoho jednatele s dvoučlennou prokurou. Jednatel společnosti bude zároveň generálním manažerem spolku provozující mládež. Prokura se bude skládat z manažera mládeže zapsaného spolku a sportovního manažera společnosti, nebo ekonomického ředitele společnosti. Jednatel bude povinen minimálně jedenkrát měsíčně informovat spolumajitele o celkovém chodu klubu včetně ekonomické stránky. U zapsaného spolku, jenž řídí mládežnické oddíly, zůstane nejvyšším orgánem tzv. konference. Nově na ní však budou hlasovat jen delegáti, kterých bude celkově vždy sudý počet. Jednoho delegáta bude mít každý jednotlivý spolumajitel společnosti kromě zapsaného spolku, který bude mít stejný počet delegátů jako počet zbylých spolumajitelů společnosti. Představenstvo spolku bude mít jen 2 členy a tím bude vždy generální manažer a manažer mládeže, kterého zvolí konference. Oba členové představenstva budou statutárními zástupci zapsaného spolku. Provázanost mládeže s A týmem bude dále navíc posílena tím, že šéftrenér mládeže bude bývat jedním z asistentů hlavního trenéra seniorského A týmu.

Spolumajitelé se dohodli, že novým a jediným jednatelem hokejového klubu se stane Robert Hamrla. „Chtěli jsme změny už po minulé nevydařené sezoně a bohužel ani současné sportovní výsledky neodpovídají kvalitě týmu. Navíc rozpočet na současnou sezonu byl nastaven velmi rizikově, kdy aktuálně není pokryta takřka polovina příjmové stránky. Po dlouhých jednáních spolumajitelů je jasná dohoda, že budou udělány kroky, aby společnost byla schopna i dále plnit všechny své závazky,“ doplňuje primátor Jiří Korec.

Město Zlín plánuje objednat reklamu na kalendářní rok 2023 u A týmu Beranů v přibližné hodnotě osm milionů korun. Další až čtyři miliony může pak tým získat za úspěchy v jednotlivých kolech vyřazovací části. I bonusová částka však bude odpovídat adekvátní propagaci města. „Peníze klub získá za podmínky realizace výše uvedených změn včetně jmenování i nejbližších spolupracovníků Roberta Hamrly dle jeho návrhu jak v A týmu tak v mládeži, protože vstupuje do nelehké situace, kdy musí akutně řešit finance i sportovní výkonnost A týmu. Bude však důležité se zaměřit i na nejstarší mládežnické kategorie, kde je cílem udržení nejvyšších soutěží i statusu akademií,“ zakončil Jiří Korec.